(0-33) 823 34 22   BIP
STRONA GŁÓWNA
Kontaktdrukuj

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
ul. Nadbrzeżna 39a
34-100 Wadowice

E-mail: wadowice.piw@wetgiw.gov.pl

Telefony:

(033) 823-34-22
(033) 873-15-52
(033) 872-09-42

fax: wew 115

Numery wewnętrzne:

samodzielne stanowisko do spraw administracyjnych                         wew 105

zespół do spraw finansowo – księgowych                                           wew 104

samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej                             wew 107

zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt 

  • zdrowie i ochrona zdrowia zwierząt                                           wew 110
  • monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt                                wew 111
  • kontrola wymogów wzajemnej zgodności                                  wew 108
  • system identyfikacji i rejestracji zwierząt                                   wew 109


zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

  • bezpieczeństwo żywności                                                                                   wew 106
  • bezpieczeństwo pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego                 wew 112

ePUAP

 BIP