(0-33) 823 34 22   BIP
STRONA GŁÓWNA
Telefonydrukuj

Telefony:

(033) 823-34-22
(033) 873-15-52
(033) 872-09-42
fax: 115

Numery wewnętrzne:

samodzielne stanowisko do spraw administracyjnych            wew 105

zespół do spraw finansowo – księgowych                              wew 104

samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej               wew 107

zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

  • zdrowie i ochrona zdrowia zwierząt                                     wew 110
  • monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt                          wew 111
  • kontrola wymogów wzajemnej zgodności                            wew 108
  • system identyfikacji i rejestracji zwierząt                             wew 109


zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 

  • bezpieczeństwo żywności                                                                             wew 106
  • bezpieczeństwo pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzecego     wew 112