(0-33) 823 34 22   BIP
STRONA GŁÓWNA
Dokumenty do pobraniadrukuj

Lista dokumentów do pobrania:


Załączniki
Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu
Wniosek na sprzedaż bezpośrednią nieprzetworzonych produktów pszczelich
Wniosek o zatwierdzenie zakładu oraz wniosek o wpis do rejestru zakładów
Wniosek o wpis do rejestru zakładów działających na rynku pasz
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU PROWADZĄCEGO ROLNICZY HANDEL DETALICZNY PRODUKTAMI POCHODZENIA ZWIERZECEGO I ŻYWNOŚCIĄ ZŁOŻONĄ DO REJESTRU ZAKŁADÓW PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
Praktyczne wskazowki dla rolnikow w przypadku koniecznosci uboju zwierzat gospodarskich kopytnych poza rzeznia.
OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ
OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ
wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną oraz w gospodarstwach