tel.: 33 823 34 22

Aktualności

Urzędowi Lekarze Weterynarii mają możliwość udziału w szkoleniach komercyjnych organizowanych przez PIW-PIB w Puławach w 2024 r. Chętnych zapraszamy do kontaktu.

Lp. Temat Czas
szkolenia
(dni)
Osoba odpowiedzialna Cena
brutto
1 Diagnostyka brucelozy – badania serologiczne (szkolenie laboratoryjne) 3 dr Bernard Wasiński 3800 PLN
2 Diagnostyka brucelozy – badania bakteriologiczne (szkolenie laboratoryjne) 1 dr Bernard Wasiński 1700 PLN
3 Diagnostyka Nosacizny – badanie serologiczne (szkolenie laboratoryjne) 2 dr Agnieszka Kędrak-Jabłońska 2900 PLN
4 Szkolenie z zakresu potwierdzania ważności wyników w terenowych laboratoriach diagnostyki włośnicy – przygotowanie próbek do badań 1 dr hab. Ewa Bilska-Zając 1400 PLN
5 System HACCP dla inspektorów weterynaryjnych nadzorujących żywność pochodzenia zwierzęcego z elementami auditu 2 prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek 1200 PLN
6 Ocena stanu zdrowotnego ryb – badanie kliniczne, sekcyjne, parazytologiczne i bakteriologiczne 2 dr Jan Żelazny 1200 PLN
7 Wykrywanie i oznaczenie ilościowe jaj pasożytów jelitowych z rodzajów ASCARIS, TRICHURIS oraz TOXOCARA w odwodnionych osadach ściekowych oraz nawozach otrzymywanych na ich bazie metoda WG PN-Z-19005:2018-10. 2 dr inż. Jolanta Zdybel 1900 PLN
8 Badanie mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania. 2 prof. dr hab. Tomasz Cencek 1700 PLN
9 Aktualne przepisy prawne w zakresie obecności Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (dioksyny, PCB, związki perfluorowane), lotnych N-nitrozoamin oraz skażeń promieniotwórczych w żywności i paszach. Interpretacja sprawozdań z badań 1 dr Małgorzata Warenik-Bany 1000 PLN
10 Choroby pszczół w kontekście właściwego zarządzania rodzinami pszczelimi 1 lek. wet. Andrzej Bober 1200 PLN
11 Diagnostyka pasożytów z rodziny Aniskidae w rybach. 1 dr hab. Ewa Bilska-Zając 1000 PLN
12 Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych z rodzajów ASCARIS, TRICHURIS oraz TOXOCARA w nawozach organicznych metodą WG PN-Z-19006:2023-4 2 dr inż. Jolanta Zdybel 1300 PLN
13 Wykrywanie i identyfikacja przetworzonych białek zwierzęcych w paszach oraz identyfikacja gatunkowa mięsa i przetworów mięsnych 1 dr Anna Weiner 1200 PLN
14 Wybrane aspekty badań laboratoryjnych pasz w zakresie bezpieczeństwa wraz interpretacją prawną wyników tych badań 2 dr hab. Ewelina Patyra, prof. inst. 1200 PLN
15 Antybiotyki w weterynarii – aspekty związane ze stosowaniem i występowaniem substancji przeciwbakteryjnych w paszach i na etapie produkcji pierwotnej: prawodawstwo, kontrola laboratoryjna i interpretacja wyników badań 1 dr Monika Przeniosło-Siwczyńska 800 PLN
16 Nadzór nad chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi dzikich przeżuwaczy 2 dr hab. Magdalena Larska, prof. inst. 1300 PLN
17 Nadzór nad fermami drobiu wodnego 2 dr hab. Wojciech Kozdruń, prof. inst. 1500 PLN

 

Zarządzenie nr 32023 ws czasu pracy

Opublikował(a): Bogumiła Hupert

Ostatnia zmiana:

Aktualności
Przewiń na górę