tel.: 33 823 34 22

ETR – tekst łatwy do przeczytania i zrozumienia

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W WADOWICACH

Powiatowy Inspektorat Weterynarii (zwany dalej PIW) mieści się przy ul. Nadbrzeżna 39a w Wadowicach. Teren działania obejmuje powiat wadowicki.

Kierownikiem jednostki jest Powiatowy Lekarz Weterynarii.

PIW wchodzi w skład niezespolonej administracji rządowej i podlega Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii w Krakowie.

Czym zajmuje się PIW?

 • Ochrona zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego jak i żywności;
 • Zadania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;
 • Przyjmowanie zgłoszeń uboju zwierząt w gospodarstwie;
 • Przyjmowanie zgłoszeń padnięć zwierząt;
 • Urzędowe badanie mięsa na włośnie;
 • Nadzór nad produktami pochodzenia zwierzęcego w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD);
 • Sprawy związane z podróżą ze zwierzętami towarzyszącymi;
 • Nadzór nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta gospodarcze.

Aby skutecznie realizować zadania, PIW przeprowadza różnego rodzaju kontrole jak i zleca zadania do wykonania Urzędowym Lekarzom Weterynarii.

Inspekcja nie zajmuje się leczeniem zwierząt ani sprzedażą leków.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku PIW w Wadowicach znajduje się od strony parkingu i odbywa się schodami. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami szklanymi.  Brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 2. Inspektorat posiada drugie wejście od strony ulicy bez barier architektonicznych. Budynek nie posiada windy. Po zgłoszeniu chęci wejścia dla osób na wózku dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wszelkie sprawy załatwiane będą w sali konferencyjnej.

 • Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, można skorzystać  z  tłumacza online.

Kontakt z Urzędem:

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie osoby z niepełnosprawnością mogą:

 • Napisać pismo i wysłać na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach

Ul. Nadbrzeżna 39a

34-100 Wadowice

 • Przynieść pismo do Urzędu
 • Przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem
 • Zadzwonić pod nr tel. 33 823 34 22
 • Wysłać e-mail na adres: wadowice.piw@wetgiw.gov.pl
 • Wysłać pismo na adres skrytki ePUAP:  /

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z Koordynatorem do spraw dostępności za pośrednictwem:

 • SMS
 • MMS
 • Aplikacji MS Teams (w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania).

Wyżej wymienione środki wspierające komunikowanie się są dostępne w godzinach pracy Urzędu.

Kontakt do Koordynatora ds. dostępności:

Bogumiła Hupert

b.hupert@piw.wadowice.pl

tel.: 33 823 34 22

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej w zakładce Deklaracja dostępności.

Opublikował(a): Bogumiła Hupert

Ostatnia zmiana:

ETR – tekst łatwy do przeczytania i zrozumienia
Przewiń na górę